Veiligheid

Een TMB verbetert de veiligheid op de bouwplaats

Bouwplaatsen zijn in potentie gevaarlijke plekken waar relatief vaak ongelukken gebeuren, maar met behulp van een TMB (veiligheidscoördinator) van G4S Safety Solutions worden de veiligheidsrisico’s een stuk kleiner. Het ontstaan van veiligheidsissues op de bouwplaats wordt met name veroorzaakt doordat verschillende bedrijven daar tegelijkertijd aan het werk zijn. Ze zijn zich niet bewust van de gevaren die hun activiteiten voor hun collega’s van andere bedrijven vormen. Een TMB is vooral actief in de voorbereidende fase van een bouwproject. Hij zorgt ervoor dat de voorschriften voor de veiligheid op de bouwplaats worden nageleefd, met name door de werkzaamheden goed te coördineren.

TMB brengt risico’s in kaart

Voor het beste resultaat wordt een TMB al vanaf de eerste voorbereidingen bij een project betrokken. Tijdens de voorbereidingen wordt namelijk al een groot aantal onveilige situaties onderkend. Door daar op de juiste manier mee om te gaan wordt de bouwplaats een stuk veiliger. De TMB heeft vooral ondersteunende taken. Hij ondersteunt het bouwteam, coördineert werkzaamheden, inspecteert tijdelijke mobiele bouwplaatsen, analyseert de bouwplannen en de werksituaties en stelt een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G) op. Door de risico’s al tijdens de ontwerpfase te onderkennen wordt er beter geanticipeerd op potentieel onveilige situaties die op de bouwplaats kunnen ontstaan.

Totaalpakket

G4S Safety Solutions heeft een totaalpakket aan maatregelen en methoden om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Een TMB wordt ingezet om de risico’s op een bouwplaats te verlagen. G4S heeft hiermee inmiddels een ruime ervaring opgebouwd, bij allerlei soorten bouw- en constructiewerkzaamheden. Het gaat om grote en middelgrote bouwprojecten, werkzaamheden in de weg- en waterbouw en in de chemische industrie. In de afgelopen jaren is daar de veiligheid bij evenementen bij gekomen. Een TMB zorgt ervoor dat de veiligheid tijdens de op- en afbouw verbetert.